Zašto se isplati zaposliti ukrajinskog radnika preko firme Getworker?

U odnosu na ekonomsku isplativost najbitnije stvari koje mi pružamo su:
- selekcija radnika prema poslodavcu
- adaptacija radnika
- osiguravanje financijskog gubitka što ujedno smanjuje alternativni trošak naše usluge

I. Selekcija prema poslodavcu

Tokom odabira radnika za konkretno radno mjesto provjeravamo ne samo radne vještine i sposobnosti navedenog radnika već sagledavamo mogućnost usklađivanja motivacije i očekivanja radnika za posao s interesima i planovima poslodavca
Takva selekcija nam dozvoljava raspodijeliti radnike na one koji traže posao privremeno i one koji traže dugoročni posao, izbjeći situaciju kada radnik ima zablude oko radnog mjesta što uvijek rezultira demotivacijom, slabijim radnim učinkom i u konačnici prijevremenim davanjem otkaza.

Radnike ispitujemo i svrstavamo u grupe po parametrima, najvažniji su (osim kvalifikacije):
- razlog za traženje posla u inozemstvu;
- planirano trajanje rada; bračno stanje, broj i dob djece;
- iz koje sredine dolazi radnik;
- koliko dugo se zadržavao na prethodnim poslovima.

Kod konačne selekcije radnika za posao uzimamo u obzir ove parametre i odlučujemo hoćemo li navedenog kandidata predložiti poslodavcu, parametri su stavljeni u životopis kako bi poslodavac mogao složiti širu sliku o radniku i donijeti konačnu odluku. Bitno je napomenuti da iako se radnici obično javljaju na konkretni oglas za posao, mi im uvijek nudimo više različitih opcija sa detaljnim opisima posla i očekivanjima poslodavca. Na taj način izbjegavamo većinu gore navedenih negativnih situacija jer potičemo radnika da nam točno objasni svoja očekivanja.

Sukladno Vašim potrebama ovaj način selekcije će osigurati dugoročno zapošljavanje radnika i bolji učinak istih na poslu što će omogućiti pouzdano planiranje i eliminaciju troškova ponovnog zapošljavanja radne snage.

II. Mi pomažemo radniku adaptirati se na novo radno mjesto

U periodu izdavanja radne dozvole, po dolasku na posao i prva 2 mjeseca nakon početka rada, trudimo se pomoći kandidatu i poslodavcu na način da informiramo, obučavamo i pomažemo radniku rješavati probleme. Standardni uzroci zbog kojih je potrebna adaptacija su: jezična barijera koja sprječava efikasnu komunikaciju na poslu, strah od nepoznatog, nepoznavanje radnih pravila i pravila ponašanja kod poslodavca. Naš proces adaptacije sastoji se od:
Tečaji jezika
On-line tečaj osnova hrvatskog jezika za vrijeme izrade radne dozvole. Radnici dobiju osnovni tečaj govora i tečaj korištenja terminologije vezane za posao na koji dolaze. Uz tečaj dobivaju rječnik osnovnih termina za svoju struku.
Informacijski paket o životu u Hrvatskoj
Radnici dobiju priručnik sa osnovnim informacijama o Hrvatskoj i stvarima s kojima će se suočavati u svakodnevnom životu.
Detaljni opis posla
Satnica, broj radnih sati, količina radnih dana u tjednu, uvjeti smještaja, opis radnog mjesta, opis organizacije rada, pravila ponašanja na poslu, mogučnost rasta plaće, drugi interni dokumenti na upit poslodavca.
Dolazak našeg support managera
Kod prvog transfera radnika on dolazi u cilju pružanja pomoći oko svega što je potrebno za početak rada (MUP, liječnički pregled itd.), sastanak u tvrtci, upoznavanje radnika s poslodavcem i odgovornim osobama u tvrtci.
Dva mjeseca potpore za radnika
U ovom periodu i radnik i poslodavac mogu se obratiti support manageru radi riješavanja nejasnoća, konfliktnih situacija ili pomoći oko adaptacije radnika.
Naše iskustvo pokazalo je da je adaptacija inozemne radne snage ključni proces za:
Smanjenje količine otkaza u periodu nakon sklapanja radnog odnosa
Smanjenje količine radnika koji se ne vraćaju nakon godišnjeg odmora kući
Integraciju radnika u radni kolektiv i brzi rast učinka svakog radnika nakon zapošljavanja

III. Osiguravanje financijskog gubitka

Naša usluga je složena na način da i Getworker i radnici preuzimaju dio financijskih gubitaka ako do istih dođe.
Iako smo svoju uslugu složili na način da bude što pouzdanija i nesprestano poboljšavamo kvalitetu selekcije i dalje smo suočeni s ljudskim faktorom.
Trenutno imamo 13% zamjena tokom garancijskog perioda od 2 mjeseca (4% zbog kvalifikacija, 9% zbog neodgovornog ponašanja). U slučaju garancijske situacije mi preuzimamo trošak pronalaska novog radnika.

Financijska odgovornost radnika je složena na način da oni tokom potpisivanja ugovora o radu dobiju tzv. Job Offer sa detaljno propisanim uvjetima zapošljavanja. Radnici mogu dati otkaz bez penala samo u slučaju da su povrijeđeni uvjeti iz Job Offera, u suprotnom dužni su platiti penale koji se skidaju s njihove plaće, a služe za pokrivanje fiksnih troškova zapošljavanja i transfera kao i djela naše naknade. U slučaju da tokom garancijskog roka radnik nije zaradio prvu plaću i trošak transfera i izdavanja radne dozvole nije moguće refundirati od njega, mi snosimo taj trošak za zamjenskog radnika. Ovisno o plaći i duljini radnog odnosa, penal za radnika iznosi od 400 do 800 eura dok sveukupni trošak izdavanja radne dozvole, transfera i osposobljavanja radnika iznosi oko 250 eura.

Zbog toga što se radna dozvola izdaje na godinu dana, mi Vaš potencijalni gubitak računamo kao Vaš sveukupni trošak zapošljavanja proporcijalno umanjen za količinu mjeseci rada radnika. Zbog toga najveće financijske rizike snosite na početku te upravo zato mi preuzimamo 100% odgovornosti i dajemo garanciju. Nakon toga radnik je već adaptiran, pokazao se na poslu i zna sve uvjete tako da on preuzima odgovornost na sebe. Navedeni sustav prijenosa financijskog gubitka je posložen da eliminira Vašu direktnu financijsku štetu. Naravno postoji indirektna šteta vezana uz trajanje zamjene radnika dok imate prazno radno mjesto, ali uračunavanje niskog postotka zamjena, adaptacije i precizne selekcije dozvoljava Vam pouzdano upravljanje rizicima.

Tražite radnike za svoju firmu?

Popunite ovaj obrazac i mi ćemo vas kontaktirati u roku 24 sata
Kolicina radnika (okvirno)
1
30